Zálohovanie

Sme si vedomí, že každá, aj tá najlepšia technológia môže mať vady. Nie len za týmto účelom venujeme zálohovacej politike tú najvyššiu prioritu, aby sa Vaše dáta nestratili.

Základné zálohovanie databázy Oracle

Základné zálohovanie databázy Oracle je určené pre nenáročného klienta. Je vykonávané 1 x denne - v nočných hodinách. Maximálna možná strata dát v prípade totálnej havárie je: čas od výkonu poslednej zálohy a času výpadku, najviac 1 deň.

Rozšírené zálohovanie databázy Oracle - archívny log

Rozšírené zálohovanie databázy Oracle je určené pre náročnejších zákazníkov. Je vykonávané na základe ich požiadaviek od troch hodín do 20 minút. Maximálna možná strata dát v prípade totálnej havárie je: čas od výkonu poslednej zálohy a času výpadku t.j. aj max. 20 minút.

Základné zálohovanie aplikačných serverov

Základné zálohovanie aplikačných serverov je vykonávané 1 x denne, v nočných hodinách s retenciou troch týždňových záloh.

Rozšírené zálohovanie aplikačných serverov

Rozšírené zálohovanie aplikačných serverov je vykonávané 1 x denne, v nočných hodinách s retenciou 5 posledných kalendárnych dní.