Základné informácie o bcloud

bcloud predstavuje plný outsourcing prevádzkovania informačného systému BarIS v špičkovom dátovom centre v Bratislave.

Špecializovaný cloud pre IS BarIS, ktorý z hľadiska výkonu, stability a právneho zabezpečenia nemá konkurenciu.

Poskytovateľ bcloud:

KASO TECHNOLOGIES, s. r. o.
Dobšinského 18/A, 811 05 Bratislava
tel: +421 902 960 009