Migrácia

Migráciu je možné vykonať veľmi rýchlo a efektívne, už za jeden víkend viete využívať bcloud komfort.

Kroky migrácie:

1. analýza

Rozoberieme Vaše IT aj do poslednej skrutky, aby sa na nič nezabudlo.

2. príprava prostredia

Vytvoríme testovacie prostredie pre budúcu prevádzku IS BarIS.

3. testovanie

Trikrát "meriame" pred tým, ako Vás pustíme do produkčného prostredia.

4. migrácia

Deň D, spravidla je to víkend.

5. dozor

Nevyhnutný dozor pre riešenie prípadných nedostatkov.

6. husacina

Úspech treba osláviť, napríklad husacinou a tankovým pivom.