Výkon

Množstvo dát už nikdy nebude obmedzovať Váš biznis. Dáta sú spracovávané státisícmi IOPS a najrýchlejšími procesormi.

Servery

Množštvo redundandných serverov sa stará o to, aby Váš IS BarIS mal tie najrýchlejšie odozvy, aké je možné dosiahnuť.

Dátové úložiská

Pre poskytnutie najvyššieho transakčného výkonu používame v bcloud najrýchlejšie SSD technológie.

Latencia

Zvyšovanie výkonu nie je možné bez znižovania latencií. Náš cieľ je uržiavanie najnižších latencií medzi aplikačným serverom a databázou a medzi databázou a diskovým úložiskom.