Zdroje bcloud, prístup k službe

Databáza Oracle

Základom bcloud je databáza Oracle. Spojenie Oracle a dátového úložiska s výkonom v státisícoch IOPS disponuje bcloud takým transakčným výkonom, ktorý zabezpečí pružnosť BarISu aj pri práci s tými najväčšími databázami (stovky GB, jednotky (TB).

IS BarIS pre Windows (X + Dreamer)

Technológie BarIS pre Microsoft Windows sú prevádzkované farmou výkonných a zastupiteľných aplikačných Windows serverov. Servery sú tematicky delené pre jednotlivé služby a užívateľov. Základná práca s IS BarIS je vykonávaná prostredníctvom vzdialeného pripojenia k aplikačnému serveru ako RDP aplikácia.

Klientský prístup k aplikáciám pre Windows

Podporovaný RDP prístup je od operačného systému Windows 7+ RDP klientom verzie 8.1+. Pre bcloud bola do IS BarIS dopracovaná možnosť exportovania dát aj do LibreOffice, t. j. užívatelia majú k dipsozícii export dát ako do Microsoft Excel, avšak bez dodatočných licenčných poplatkov a obmedzení.

BarIS GO!, NET, iBarIS...

BarIS.GO!, BarIS.NET, BarIS.RETAIL, iBarIS, využívajú pre svoju prevádzku vlastné, osobitné operačné systémy. Klientský prístup je zabezpečený prostredníctvom šifrovaného VPN pripojenia.

Externé systémy

bcloud umožuje taktiež inštaláciu a používanie aplikácií, ktoré nie sú našimi produktami a ktoré spravidla pristupujú k dátam uloženým v IS BarIS. Podporované sú operačné systémy, ktoré je možné používať s VMware 6.0. Prosím overte, či Vaše aplikácie, ktoré nie sú naším plnením, umožňujú používanie v cloudovej infraštruktúre (licenčné ustanovenia).

Zmluvné garancie

bcloud-u a IS BarIS 100% veríme, preto Vám vieme poskytnúť tie najvyššie záruky a mimoriadnu zmluvnú zodpovednosť. Prosím informujte sa o našej ponuke a podmienkach.