Bezpečnosť

Bezpečnosť je pre nás prvoradá. Vaše dáta sú u nás v bezpečí.

Komplexnosť ochrany dát

Dáta v bcloud sú chránené na technicky a právne. Databázové dáta sú uchovávané tzv. kontajnerovou technológiou a všetky dáta sú pravidelne zálohované. Prístup k dátam je prostredníctvom šifrovaného VPN pripojenia. Servery sú pod ochranou pravidelne aktualizovaných firewall-ov.

Právna ochrana

Pod právnou ochranou sa rozumejú zmluvne definované záväzky prevádzkovateľa bcloud, jeho zodpovednosť, zmluvné pokuty a náhrada škody. Rozsah právnej ochrany je predmetom osobitného rokovania. Je možné prevziať úplnú technickú zodpovednosť za Vaše dáta uložených v bcloud - ochrana proti strate a znehodnoteniu.