Jednoduché použitie

Používate IS BarIS tak, ako doteraz, bez vlastných serverov s podstatne rýchlejšou odozvou.

Aké vlastné prostriedky naďalej zákazník používa?

Zákazník, užívateľ bcloud naďalej používa: počítače, tlačiarne, handheldy počítačovú sieť a zálohovaný prístup do internetu.

Aké je potrebné internetové pripojenie?

Rozsah pásma pripojenia do internetu závisí od počtu používateľov a využívaných technológií. Pre 1 ks RDP klienta je potrebné cca 180 KBps + pásmo pre tlačové zostavy. Na základe analýzy Vám navrhneme vhodné pripojenie.