Aktualizácie IS BarIS

Vami vykonávané aktualizácie IS BarIS sú minulosťou. Manažment aktualizácií je plne v našej réžii. Termín aktualizácie si s Vami v dostatočnom predstihu dohodneme a zabezpečíme podporu.

Sú aktualizácie v rámci bcloud povinné?

Nie, aktualizácie IS BarIS sú doplnkovou službou, ktorú odporúčame.

Čo sa pod aktualizáciu rozumie?

Sú to aktualizačné patche (vývoj - nové verzie) legislatívne patche (zmeny legislatívy) a opravné patche (oprava chýb IS).

Ako často sa vykonáva aktualizácia?

Podľa nastavenia služby a to 1 x mesačne, alebo 1 x za 3 mesiace, alebo 1 x polročne.

Ak nemám záujem o "paušálnu" aktualizáciu, ako postupujem?

Tak ako doteraz, t.j. objednaním služby aktualizácie, ktorá Vám bude dodaná v zmysle platného cenníka služieb (hodiny x cena).

Aká je to dvojkroková aktualizácia?

Ide o postup aktualizácie, ktorej cieľom je eliminácia času na prispôsobenie core verzie IS BarIS Vašej inštalácii v produkčnom prostredí a to výkonu aktualizácie v dvoch krokoch a to: prípravná aktualizácia a produkčná aktualizácia.

Jednokroková aktualizácia?

Postup aktualizácie bez prípravnej aktualizácie, t.j. aktualizácia je vykonávaná priamo do produkčného prostredia. Výhodou je nízka cena, avšak vyššie prestoje po aktualizácii v čase výkonu prispôsobenia core verzie IS BarIS Vašej inštalácii.